۰

 تجهیزات فیزیوتراپی رهاورد مهر ایرانیان

لوگو شرکت تجهیزات توانبخشی رهاورد مهر ایرانیان

تجهیزات توانبخشی چیست؟کاربرد آن در علم پزشکی و افراد نیازمند چیست؟

توان بخشی چیست؟ توانبخشی مجموعه ای از مراقبت هایی است که می تواند به شما در بازگشت ، حفظ و بهبود توانایی هایی که برای زندگی روزمره نیاز دارید کمک کند. این توانایی ها ممکن است جسمی ، ذهنی و یا شناختی (تفکر و یادگیری) باشد که ممکن است آنها را به دلیل بیماری یا جراحت یا عارضه جانبی ناشی از درمان پزشکی از دست داده باشید. توانبخشی می تواند زندگی و عملکرد …
ادامه مطلب